top of page

Tillgänglighet

Tillgängligheten på Käringön är begränsad. 

Det går normalt sett bra att ta sig till och från ön med de ordinarie färjorna även om landgångarna är branta ute på Käringön. Det går fint att ta sig runt med rullstol på stora delar av ön, men många av öns affärer, hotell och restauranger ligger på Skeppersholme där en mycket brant backe måste passeras.
 
I princip inga av verksamheterna på ön är handikappanpassade och detsamma gäller baden. Trots detta har vi många rullstolsbundna besökare som ändå klarar av besöket på Käringön på ett bra sätt med assistans. 

Lotshotellet finns med i Tillgänglighetsdatabasen och där kan du själv bilda dig en uppfattning.

bottom of page